Uczelniane Centrum Informatyczne

LEX Omega

System informacji prawnej LEX OMEGA zapewnia dostęp do:

 • aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim;
 • metryk i ujednoliconych tekstów aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych;
 • wybranych tekstów aktów korporacyjnych i pomników prawa polskiego;
 • projektów ustaw wraz z uzasadnieniami (komplet projektów stanowiących przedmiot prac Sejmu od III kadencji);
 • orzeczeń sądowych:
  • publikowanych w zbiorach urzędowych: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK (od 2002 r. dwie serie: "A" i "B");
  • publikowanych w zbiorach nieurzędowych min.: Biuletyn Skarbowy, Monitor Podatkowy, Monitor Prawniczy, OSA, OSP, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Wokanda;
  • pochodzących z baz orzeczeń sądów dostępnych na stronach internetowych;
 • orzeczeń administracji m.in.: samorządowych kolegiów odwoławczych, regionalnych izb obrachunkowych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody, Głównej Komisji Orzekającej przy M.F., Zespołu Arbitrów przy U.Z.P;
 • pism urzędowych ministerstw, organów centralnych i innych podmiotów administracji publicznej;
 • urzędowych wzorów pism pochodzące z dzienników urzędowych;
 • zestawień, czyli dokumentów zawierających zestawienia danych z aktów prawnych;
 • danych teleadresowych sądów, urzędów i innych instytucji działających na terenie RP;
 • oraz kalkulatorów.

Zawiera również wiele dokumentów autorskich:

 • zbiór płenych tekstów glos do orzeczeń:
  • pisanych przez prawników specjalistów na zamówienie Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX; 
  • ublikowanych w czasopismach: Acta Universitatis Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji, Europejski Przegląd Sądowy, Finanse Komunalne, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, Glosa, Państwo i Prawo, Prokurator, Prokuratura i Prawo, Przegląd Podatkowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd terytorialny.
 • tezy z piśmiennictwa, czyli zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych, pochodzących z czasopism takich jak: Europejski przegląd sądowy, Finanse Komunalne, Glosa, Krajowa Rada Sądownictwa , Państwo i Prawo, Przegląd podatkowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd Terytorialny, Przegląd Prawa Europejskiego, Common Market Law Review;
 • autorskie wzory pism i umów przygotowane przez prawników specjalistów na zamówienie Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX;
 • bibliografię LEX, czyli zbiór metryk publikacji prawniczych wybranych i opracowanych przez Redakcję Systemu Informacji Prawnej LEX.

Integralną częścią LEX Omega jest moduł Polskiej Bibliografii Prawniczej PAN.

Program jest aktualizowany codziennie.

Informacje o licencji

System LEX jest objęty licencją terminową, która jest corocznie odnawiana.

Informacje o dostępie:

LEX dostępny jest dla pracowników Politechniki Białostockiej tylko z sieci uczelnianej pod adresem http://lex.pb.edu.pl.

Korzystanie z systemu wymaga wcześniejszej rejestracji, której należy dokonać z komputera, na którym użytkownik będzie korzystał z serwisu. Serwis będzie dostępny po zweryfikowaniu danych (najpóźniej 24 godziny po rejestracji z wyjątkiem weekendów).

Rejestracja do systemu LEX

3 + 1 =