Uczelniane Centrum Informatyczne

Elektroniczna Legitymacja Studencka

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2006 r. Nr 224, poz. 1634).

ELS ma formę karty z tworzywa sztucznego z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym, a jej wzór graficzny jest jednolity dla wszystkich uczelni i został określony w ww. rozporządzeniu. Zawiera: zdjęcie, dane osobowe, termin ważności dokumentu, potwierdzony niewielkim hologramem oraz widoczny zapis uprawnień do ulg przysługujących studentom.

Legitymacja zgodnie z rozporządzniem służy jako dokument poświadczający status studenta. Dodatkowo wykorzystywana jest jako karta biblioteczna oraz bilet białostockiej komunikacji miejskiej.

 

Ogolną obsługą Elektronicznych Legitymacji Studenckich w Politechnice Białostockiej zajmują się Dziekanaty poszczególnych wydziałów. 

W kwestii instalacji oprogramowania do obsługi ELS prosimy o kontakt z mgr inż. Markiem Opackim.